Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

Έγκριση και κατάρτιση συγκεντρωτικού πίνακα, ανά υγειονομική περιφέρεια για την μετακίνηση ιατρικού προσωπικού, με τις διατάξεις του άρθρου εικοστού του ν. 5015/2023

12/06/2023