Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021

Ανακοίνωση ΚΕ.Σ.Υ. που αφορά πτυχιούχους φαρμακοποιούς 21-10-2013

21/10/2013

Ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Ε. του ΚΕ.Σ.Υ. που αφορά τους πτυχιούχους φαρμακοποιούς για την άδεια άσκησης επαγγέλματός τους, εξεταστικής περιόδου Οκτωβρίου 2013