Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022

Θετική Λίστα Φαρμάκων για δημόσια διαβούλευση

18/06/2015


Αναρτάται αρχείο δύο καταλόγων της θετικής λίστας για διαβούλευση και οι τυχόν παρατηρήσεις να αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο email: positivelist@moh.gov.gr, μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:00μ.μ.

Δ/νση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας


image courtesy of renjith krishnan at FreeDigitalPhotos.net