Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Λήψη μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας σε χώρους διαμονής προσφύγων-μεταναστών - Εγκύκλιος 2016

17/06/2016

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ