Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2023

Ανάρτηση προτυποποιημένου σήματος Διευκόλυνσης Πρόσβασης και Παραμονής σκύλων βοηθείας - οδηγών τυφλών σε χώρους που εμπίπτουν στην Υγειον. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π. οικ. 96967/ΦΕΚ 2718/Β/8-10-2012

20/09/2016