Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

Αιτήσεις για επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων σε Τμήματα Α΄ και Γ΄ εαρινού εξαμήνου εκπαιδευτικού έτους 2017-2018 στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν. 4186/2013

07/02/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 - 2 - 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αιτήσεις για επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων σε Τμήματα Α΄ και Γ΄ εαρινού εξαμήνου εκπαιδευτικού έτους 2017-2018 στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, στις ειδικότητες Βοηθός Νοσηλευτικής (-Γενικής Νοσηλείας, Τραυματολογίας, Χειρουργείου, ΜΕΘ, Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις), υποβάλλονται, σύμφωνα με την αριθμ. 5954/2014 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 Β΄), την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2049 Β΄) και την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.62149/2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2742 Β΄), από 5 έως 15 Φεβρουαρίου 2018 (κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας) στα κατωτέρω Δ.Ι.Ε.Κ :

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α/Α

ΔΙΕΚ

ΕΑΡ ΕΞΑΜ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Γ.Ν.Ν.Θ.Α.

«Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Α΄ (30 κενές θέσεις)

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

2

Γ.Ν.Α.

«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Α΄ (30 κενές θέσεις)

Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις

Γ΄ (10κενές θέσεις)

(10κενές θέσεις)

Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις

Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

3

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Α΄(30

κενές θέσεις)

Γ΄ (30 κενές θέσεις)

Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις

4

Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Α΄ (30 κενές θέσεις)

Γ΄ (10 κενές θέσεις)

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΟΤΗ