Σάββατο, 25 Μαρτίου 2023

Ανακοίνωση σχετικά με επιλογή υποψηφίων εκπαιδευτικoύ έτους 2018-2019 στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, στην ειδικότητα Διασώστη – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

01/08/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 - 08 - 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωστοποιούμε ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, στην ειδικότητα «Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, σύμφωνα με την αριθ. 5954/2014 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 Β΄), την αριθ. Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2049 Β΄) και την αριθ. Γ6α/Γ.Π.39625/2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ B΄ 2482) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα κατωτέρω Δ.Ι.Ε.Κ. θα δέχονται αιτήσεις από την 1η Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Διευκρινίζεται ότι για το μήνα Αύγουστο τα Δ.Ι.Ε.Κ. θα δέχονται αιτήσεις κατά τη διάρκεια των ημερών που αυτά εφημερεύουν, ενώ από 1η έως 15 Σεπτεμβρίου καθημερινά (πρωινές ώρες λειτουργίας).

Α/Α

ΔΙΕΚ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Γ.Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΝΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου

2

Γ.Ν. Χίου

«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΟΤΗ