Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοίνωση παράτασης σχετικά με τη λειτουργία εφαρμογής ηλεκτρονικών αιτήσεων επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών

30/11/2018

Λόγω των τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και της αδυναμίας υποβολής αιτήσεων από τους/τις ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου και ώρα 24:00.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να σπεύσουν να καταθέσουν τις αιτήσεις αρκετές μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα λόγω υπερφόρτωσης.

Με εκτίμηση,

Γραφείο Υπουργού Υγείας