Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024

Καταγραφή και αξιολόγηση συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Υπουργείου Υγείας

04/03/2019

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 του v. 3448/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του v. 4305/2014.

Mέσα στις υποχρεώσεις του τελικού χρήστη είναι και το να απέχει από την προσπάθεια ταυτοποίησης των προσώπων. Ο τελικός χρήστης, επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζει ότι εάν διαπιστώσει ότι είναι δυνατή η επαναταυτοποίηση των προσώπων, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον φορέα, ο οποίος, όπως και σε περίπτωση παραβίασης των όρων εκ μέρους του χρήστη, μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης.