Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Νέο ωράριο εισόδου κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας λόγω κορωνοϊού

16/03/2020

Ανακοινώνεται ότι κατόπιν απόφασης του Υπουργού Υγείας και στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID – 19, τροποποιείται το ωράριο εισόδου κοινού στο Τμήμα Γραμματείας (γραφεία Πρωτοκόλλου) και στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, ως ακολούθως:

  • Ωράριο εισόδου κοινού στο Τμήμα Γραμματείας (γραφεία Πρωτοκόλλου) του Υπουργείου Υγείας: 09.30 – 13.30.
  • Ωράριο εισόδου κοινού στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας: 12.00 – 13.30.

Εκ της Διευθύνσεως Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης