Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Υποχρεωτική χρήση μάσκας για εξυπηρετούμενους πολίτες που εισέρχονται στους χώρους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας

29/07/2020

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID – 19, οι εξυπηρετούμενοι πολίτες θα εισέρχονται στους χώρους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου με χρήση μάσκας, υποχρεωτικά, και με τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης