Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Ανακοίνωση για την ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης και πίνακα αποκλειομένων στο πλαίσιο της προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας

04/09/2020