Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Προκήρυξη Κοινών Δράσεων 2021

27/07/2021

Πρόγραμμα EU4Health (2021-2027): Κοινές Δράσεις 2021: Πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων

Κοινών Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2021 (πρώτο κύμα)