Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Εξετάσεις των προς αποφοίτηση σπουδαστών της Σχολής Απολυμαντών για το ακαδημαικό έτος 2016-2017

19/06/2017

Ως ημερομηνία εξετάσεων των προς αποφοίτηση σπουδαστών της Σχολής Απολυμαντών του ακαδημαικού έτους 2016-2017, ορίζεται η 3 Ιουλίου 2017, και ώρα 9 π.μ..

Τόπος διεξαγωγής των εν λόγω γραπτών εξετάσεων είναι η Αίθουσα Εκδηλώσεων της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών, Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα. Οι σπουδαστές καλούνται να φέρουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και τη βεβαίωση της πρακτική άσκησης από τα νοσοκομεία που την πραγματοποίησαν.
Εξεταστέα ύλη θεωρείται η διδαχθείσα ύλη.