Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ ΥΠΕ ΕΤΟΥΣ 2022

08/08/2023

Αρχεία

ΜΕΤΑΞΑ_2022_ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΔΑ Ρ7Κ94690ΩΖ-Κ4Ι (1).pdf Μέγεθος: 526.2 KB
ΓΝ ΚΑΛΥΜΝΟΣ_ΨΜΤ3469040-ΟΡΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022.pdf Μέγεθος: 335.1 KB
ΨΝΑ_9Φ6Η469Η5Ω-ΟΙΞ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022.pdf Μέγεθος: 579.9 KB
ΓΝ ΝΑΞΟΣ _ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022.pdf Μέγεθος: 843 KB
ΓΝ ΣΥΡΟΣ_ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022_64ΔΓ469070-ΙΕΥ.pdf Μέγεθος: 368.1 KB
ΤΖΑΝΕΙΟ_2022_6ΖΕΚ46906Κ-ΕΦΒ-2.pdf Μέγεθος: 1.4 MB
ΡΟΔΟΣ_2022_ΩΜΝΡ46907Κ-2ΣΝ.pdf Μέγεθος: 632.2 KB
ΚΑΡΠΑΘΟΣ_2022_96ΔΠ46Μ52Μ-2ΙΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf Μέγεθος: 301.8 KB
ΣΑΜΟΣ_2022_ΡΟ4Ε46907Ξ-ΟΣ4.pdf Μέγεθος: 697.2 KB
ΜΥΤΙΛΗΝΗ_2022_ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΨΙΤΞ46907Ο-9ΘΠ).pdf Μέγεθος: 277.9 KB
ΘΡΙΑΣΙΟ_2022_ 6ΓΙΙ4690ΒΚ-Α4Ζ.pdf Μέγεθος: 671.4 KB
ΙΚΑΡΙΑ_2022_9ΝΖΚ469Η8Κ-2Ε1.pdf Μέγεθος: 387.7 KB
ΚΥΘΗΡΑ_2022_ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf Μέγεθος: 842.5 KB
ΚΩΣ_2022_Ψ05Γ46904Τ-869 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf Μέγεθος: 421.6 KB
ΛΗΜΝΟΣ_2022_ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf Μέγεθος: 1017.9 KB
ΑΤΤΙΚΟΝ_2022_6ΡΓΣ4690ΩΔ-Ξ7Κ.pdf Μέγεθος: 175.1 KB
Ψ.Ν.Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022.pdf Μέγεθος: 454.2 KB
6Ξ8Ι469073-Ξ1Ο ΓΝ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022.pdf Μέγεθος: 293.2 KB