Σάββατο, 08 Μαΐου 2021

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την αντικατάσταση κουφωμάτων στους χώρους των γραφείων, του θυρωρείου και της μικρής αποθήκης (δίπλα στο θυρωρείο) στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικού & Κεντρικής Αποθήκης (Κ.Α.Υ.) του Υπουργείου Υγείας

17/06/2016