Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2022

Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των δικαιολογητικών του Διαγωνισμού «Παρεμβάσεις στις ΗΜ εγκαταστάσεις και αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Υγείας, επί της οδού Αριστοτέλους 17 στην Αθήνα»

30/09/2022