Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού Μελέτης με τίτλο «Στατική ενίσχυση του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Υγείας, επί της οδού Αριστοτέλους 17 στην Αθήνα»

20/07/2020

Δείτε επίσης:

Κλίμακα και τηλεφωνικό κέντρο σχέδια αρχείου

Κτίριο 2 Αρχειακά Σχέδια

Κτίριο 1 Αρχειακά Σχέδια

Ξυλότοποι και στατικοί υπολογισμοί

Τοπογραφικό και διάγραμμα κάλυψης

Σχέδια όψεων και τομή

Σχέδια αποτύπωσης κτιρίου