Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024

Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ» με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Τμήματος Α' Προγραμματισμού και Εποπτείας ΄Εργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Υπηρεσία Διαχείρισης ΤΠΑ) του Υπουργείου Υγείας

23/03/2023