Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ» με τίτλο «Κατασκευή Περιφερειακών Ιατρείων στο χώρο ευθύνης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας»

24/03/2023