Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024

Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ» με τίτλο «Κατασκευή Περιφερειακών Ιατρείων στο χώρο ευθύνης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας»

24/03/2023