Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ» με τίτλο «Αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός - μετέγκατασταση Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης»

24/03/2023