Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ» με τίτλο «Πιλοτική λειτουργία Δικτύου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (YA) Ατόμων με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) με την δημιουργία και λειτουργία πέντε (5) Εξιδεικευμένων Γραφείων ΥA»

24/05/2023