Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ» με τίτλο «Αναβάθμιση και ανάπτυξη των κτιριακών υποδομών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας»

24/05/2023