Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ» με τίτλο «Επιχορήγηση για την απόκτηση εδαφικής έκτασης για την δημιουργία Παιδιατρικού Κέντρου Αποκατάστασης»

24/05/2023