Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

Απόφαση ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης - Οικοτροφείο "ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ" ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΣ ΑΜΚΕ» με Κωδικό ΟΠΣ 5203260 στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021 - 2025»

19/12/2023