Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ» με τίτλο «Επέκταση Λειτουργίας Κέντρων Ημέρας για την Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Νεανικής Παραβατικότητας»

09/05/2024