Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

1η ΥΠΕ - Πρόσκληση 44481/17-10-2022

18/10/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος -Συλλογή προσφορών για την παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς των δειγμάτων ανίχνευσης κορονοϊού από Δομές ΠΦΥ αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής προς το « Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) (ή όπου αλλού υποδειχθεί)» για την κάλυψη αναγκών ασθενών με συμπτώματα κορονοϊού.

Δείτε την πρόκληση εδώ:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΜΗΑ469Η26-45Ρ