Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2023

1η ΥΠΕ - Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επείγουσα προμήθεια 9933/29-02-2020

29/02/2020

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ εΤην παράταση της κατάθεσης προσφορών της υπ΄ αρ. πρωτ. 9933/29-02-2020 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος μέσω διαύγειας για την προμήθεια απλών χειρουργικών μασκών και μασκών υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 για την προστασία του προσωπικού των ΠΦΥ από τον κορωνοϊό (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3), για τις ανάγκες των δημοσίων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής για δύο (2) επιπλέον ημέρες, δηλαδή καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης έως τις 05-03-2020 και ώρα 12:00.