Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020

Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας - Προσκλήσεις 1-4-2020

01/04/2020

Αρχεία

7834 01 04 20 ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ALCOOL PUR 96 VOL ML ΨΩΠΡ4690ΩΑ-69Λ.pdf Μέγεθος: 96.6 KB
7833 01 04 20 ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΨΙΡΖ4690ΩΑ-9ΗΕ.pdf Μέγεθος: 96.8 KB
7832 01 04 20 ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΩΥ8Υ4690ΩΑ-ΔΛΕ.pdf Μέγεθος: 97.1 KB
7831 01 04 20 ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΠΛΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑΟ2 ΜΕ 3 ΕΞΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΨΕ6Θ4690ΩΑ-3ΑΕ.pdf Μέγεθος: 96.9 KB
7830 01 04 20 ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΜΟΝΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑΟ2 ΜΕ 3 ΕΞΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΨΡ5Κ4690ΩΑ-ΣΥΓ.pdf Μέγεθος: 97.7 KB
7829 01 04 20 ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ Ω3Ρ44690ΩΑ-Ε9Ρ.pdf Μέγεθος: 96.3 KB
7828 01 04 20 ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΔΗΣΗΣ ΨΠΔΓ4690ΩΑ-ΛΦ5.pdf Μέγεθος: 97 KB
7827 01 04 20 ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ 638Η4690ΩΑ-ΝΦΣ.pdf Μέγεθος: 97.6 KB
7826 01 04 20 ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΘ304690ΩΑ-9Λ6.pdf Μέγεθος: 96.7 KB
2020 03 24 ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας.pdf Μέγεθος: 258.6 KB
2020 03 24 ΤΠ Ν.07 Στερεοποιητική σκόνη ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας.pdf Μέγεθος: 271.3 KB
2020 03 24 ΤΠ Ν.06 Γάντια νιτριλίου ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας.pdf Μέγεθος: 198 KB
2020 03 24 ΤΠ Ν.04 Τομογράφος ηλεκτρικής εμπέδησης ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας.pdf Μέγεθος: 2.5 MB
2020 03 24 ΤΠ Ν.03 Ροόμετρα ΔΙΠΛΑ ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας.pdf Μέγεθος: 1022.5 KB
2020 03 24 ΤΠ Ν.02 Δοχείο υπερχείλισης ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας.pdf Μέγεθος: 145.7 KB
2020 03 24 ΤΠ Ν.01 Ρυθμιστής κενού αέρος ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας.pdf Μέγεθος: 267.3 KB
2020 03 24 ΤΠ Ν.05 Ροόμετρα ΜΟΝΑ ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας.pdf Μέγεθος: 1.1 MB
2020 03 20 ΤΠ Ν.30 Απορρυπαντικό εργαλείων και οργάνων ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας .pdf Μέγεθος: 393.7 KB
2020 03 20 ΤΠ Ν.29 Απορρυπαντικό για ενδοσκόπια ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας .pdf Μέγεθος: 349.4 KB
2020 03 20 ΤΠ Ν.23 Συσκευή μηχανικής υποβοήθησης ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας .pdf Μέγεθος: 744.1 KB
2020 03 20 ΤΠ Ν.06 Φίλτρα αναπνευστήρων ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας .pdf Μέγεθος: 261.2 KB
2020 03 20 ΤΠ Ν.01-02-03 Χειρουργικά Γάντια ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας .pdf Μέγεθος: 305.4 KB