Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων σε όλα τα κτίρια που στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας

10/03/2022