Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) οχημάτων επιβατικών για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας

01/06/2022