Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας και των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας

17/06/2022