Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022

Ματαίωση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια και αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου της οδού Αριστοτέλους 17

04/08/2022