Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του έργου της γενικής γραμματείας δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο της εφαρμογής του εθνικού σχεδίου δράσης για τη δημόσια υγεία 2021-2025

15/09/2022