Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια δύο (2) επιβατικών οχημάτων για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας

22/09/2022