Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2022

Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών στο πλαίσιο ένταξης έργου στο τρέχον πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 (πρόσκληση 05_Β_ΜΔΤ «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ») για ηλεκτρονική διαβούλευση

06/10/2022