Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2022

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή πενήντα (50) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, για την Πολιτική Ηγεσία και τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Υπουργείου Υγείας

12/10/2022