Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

«Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας(Bi-Health) του Υπουργείου Υγείας ».

24/11/2022