Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

Ο.ΔΙ.Π.Υ. Πρόσκληση 1043/01-12-2022

07/12/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablets) και φορητών μονάδων αποθήκευσης (memory sticks) στο πλαίσιο του Co-operation Programme “Interreg V-A “Greece – Italy” (EL-IT) 2014-2020

Δείτε την περίληψη της προκήρυξης εδώ:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ78Σ46ΜΜΤΤ-ΡΗΥ