Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων τοίχου, για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας

08/12/2022