Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

Ματαίωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Bi-Health) του Υπουργείου Υγείας (Διακήρυξη 07/2022)

28/04/2023