Κυριακή, 28 Μαΐου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία, εκτύπωση και διανομή ενημερωτικού εντύπου, για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των δικαιούχων ληπτών του προγράμματος παροχής οικονομικής ενίσχυσης για τη διενέργεια πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής

03/05/2023