Κυριακή, 01 Οκτωβρίου 2023

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης με μίσθωση εκτυπωτικών πολυμηχανημάτων, υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας & παροχής υποστήριξης αυτών για την κάλυψη αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγ

02/06/2023