Κυριακή, 01 Οκτωβρίου 2023

Ματαίωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Tεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του έργου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2021-2025» (Διακήρυξ

02/06/2023