Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2023

Ο.ΔΙ.Π.Υ. - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τη Δημιουργία διαδικτυακής ψηφιακής πλατφόρμας συνεργασίας & Ανάπτυξη επιστημονικής εφαρμογής mHealth, ως τμήματα των πακέτων εργασίας WP3 και WP4, των παραδοτέων D3.16.1 και D4.16.1 αντίστοιχα

09/06/2023

Δείτε την διακήρυξη εδώ