Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Υλικού και συναφούς εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας

01/02/2024