Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη εκτέλεση εργασιών καθαρισμού αγωγών αποχετεύσεως και όμβριων υδάτων στα κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας

09/02/2024