Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και τη μετάπτωση αυτού στο νέφος του Τομέα Υγείας (H-Cloud)

03/07/2024