Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Ματαίωση και εκ νέου πρόσκληση για τη δημιουργία και λειτουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας Οικονομικής Διαχείρισης - Αναφοράς Εκτέλεσης Προϋπολογισμού/ Απολογισμού των Μονάδων/Δομών που λειτουργούν εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας (ΑΜΚΕ του ερ.11, Ν2716/1999)

04/07/2024