Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την κάλυψη των αναγκών σίτισης στην Κατασκήνωση του Υπουργείου Υγείας

29/06/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επισυνάπτεται πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τροφίμων-ποτών προς κάλυψη αναγκών σίτισης των κατασκηνωτών και του προσωπικού στην Κατασκήνωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας στον Άγιο Ανδρέα Ν. Μάκρης Αττικής έτους 2020.